(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

TỰ HÀO LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

google+ button google+ button google+ button google+ button
TIN TỨC
tmp_img.jpg
<h2 class="sapo"><strong>Cơ kh&iacute;, chế biến lương thực - thực phẩm, h&oacute;a chất - nhựa - cao su v&agrave; ng&agrave;nh điện tử - c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin chiếm tới 60% nền c&ocirc;ng nghiệp th&agrav...