(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

TỰ HÀO LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

google+ button google+ button google+ button google+ button
TIN TỨC
tmp_img.jpg

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh được sử dụng khá lớn để lắp...

tmp_img.jpg

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh được sử dụng khá lớn để lắp...

tmp_img.jpg

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh được sử dụng khá lớn để lắp...

tmp_img.jpg

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh được sử dụng khá lớn để lắp...

tmp_img.jpg

Anode hy sinh được sử dụng hiệu quả để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển như: Chân đế giàn khoan, tàu thuyền, đường ống thu gom, vận chuyển dầu khí… Do cơ chế tự hòa tan, Anode hy sinh được sử dụng khá lớn để lắp...