(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
google+ button google+ button google+ button google+ button

Đầu cosse đồng loại N - NF

Đầu cosse đồng loại N - NF

Mô tả:

  • Quality standard:TCVN 3624-81
  • Material: E.Copper Cu 99.9%
  • Finish: Tinned
  • Sealed: Open
  • Aplication: Joint electrical power cable voltage up to 24 KV.

product_parameter