(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

TỰ HÀO LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

google+ button google+ button google+ button google+ button

Kẹp song song - PC

Kẹp song song - PC

Mô tả:

  • Quality standard: AS1154-1-85 | TCVN 3624-81
  • Material: Copper
  • Finish: Nature bright
  • Aplication: Joint or branch electrical cable

product_parameter