(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

TỰ HÀO LÀ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

google+ button google+ button google+ button google+ button

Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ - DTL1

Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ - DTL1

Mô tả:

  • Quality standard: AS 1154-1-85 | TCVN 3624-81
  • Material: Aluminum - Copper - Friction welding method
  • Finish: Nature Birght
  • Aplication: Joint aluminum cables to copper components in electrical equipments

product_parameter