(028) 3811 4792  (028) 3811 4793  0902 623 538  0916 961 519  0909 539 958    tamepco@gmail.com   | Ngôn ngữ:   tmp_image.png   tmp_image.png

TAMEPCO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂN PHÚ

50/30 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM
google+ button google+ button google+ button google+ button

DH - Đầu búa

DH - Đầu búa

Mô tả:

  • Quality standard: TCXD 46-2007
  • Material: High carbon steel
  • Finish: Hardened
  • Aplication: Supporting for piling rod in hardground area

product_parameter